No-Risk clausule

Als u een huis koopt voordat uw eigen woning is verkocht , loopt u het risico om enige tijd 2 huizen en dus ook 2 hypotheken te bezitten.

In overleg met de verkopende partij kan dan gekozen worden om in de koopovereenkomst een “ No-Risk” clausule op te nemen.

Wat houdt de “No-Risk” clausule in:

In deze ontbindende clausule staat dat de verkoop alleen doorgaat als de eigen woning van koper voor de afgesproken tijd is verkocht. Lukt dat niet, dan heeft koper het recht de koopovereenkomst te ontbinden. ( vergelijkbaar met bijv. de ontbindende financieringsclausule).

Zolang de No-Risk clausule van kracht is blijft de woning echter wel te koop staan en gaan de bezichtigingen gewoon door.

Op het moment dat zich een betere koper aandient( geen voorbehoud verkoop eigen woning), krijgt koper 1 nog eenmaal de kans om de No-Risk clausule te laten vervallen, zo niet dan kan verkoper overgaan tot verkoop aan koper 2.