Overbruggingsgarantie

Overbruggings garantie omvat de afspraak bij de verkoop van een woning dat verkoper de netto financiële lasten van de door koper te verkopen woning gedurende de garantietermijn van 1 jaar tegen een vast gefixeerd percentage van 2,5% van de koopsom vergoedt aan koper zolang de bestaande eigen woning van koper nog niet is verkocht en overgedragen.

Verkoper verstrekt daarvoor een waarborgsom ( overbruggingsdepot) van 2,5 % van de koopsom die in depot wordt gehouden bij de notaris, waaruit koper maandelijks een voorschot ontvangt tot de eigen woning is verkocht.
Op deze wijze worden de eventuele dubbele lasten van koper tijdens de garantietermijn van 1 jaar gecompenseerd door verkoper tot maximaal het depotbedrag.