Bankgarantie

Een garantieverklaring van een Nederlandse bankinstelling. Door deze garantie verklaring garandeert de bank dat de koper zijn verplichtingen voortvloeiende uit de koopakte zal nakomen voor het bedrag dat vernoemd is.