Courtage

In het verrichten van diensten in een opdracht bent u aan de makelaar een overeengekomen geldbedrag verschuldigd. De hoogte van dit bedrag zal tussen u en de makelaar worden afgesproken en vastgelegd bij de opdracht verstrekking. De courtage is exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.