Eigendomsoverdracht

Nadat de koop gesloten is en door koper en verkoper een koopovereenkomst is ondertekend vindt op een tevoren afgesproken datum de eigendomsoverdracht plaats. Hiervoor wordt bij de notaris de akte van levering of overdrachtsakte door alle partijen getekend. De onroerende zaak wordt hierdoor officieel overgedragen.