Energielabel

Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het energielabel voor auto’s en witgoed. Het label loopt van A t/m G. Een woning met het A-label is het energiezuinigst en met het G-label het minst zuinig. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Vanaf 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen en andere gebouwen bij verkoop een energielabel kunnen overhandigen aan de koper. Dit is een wettelijke verplichting, anders kan de woning niet verkocht worden.

Als uw woning in 1998 of later is gebouwd is er vooraf al een berekening gemaakt die leidde tot de zogenaamde energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De berekening is tegelijk met de aanvraag voor de bouwvergunning ingediend bij de gemeente. Als de bouwvergunning niet langer dan 10 jaar geleden is aangevraagd, kan de eigenaar de EPC-berekening overhandigen in plaats van het energielabel. Als u deze niet heeft, kunt u bij de betreffende gemeente de oorspronkelijke bouwvergunning en berekening opvragen. Houdt u er wel rekening mee dat hier kosten mee gemoeid zijn.