Erfdienstbaarheden

Een erfdienstbaarheid is een recht dat vastzit aan de eigendom van bijvoorbeeld een huis of een perceel grond, waarbij de eigenaar van dit stuk grond iets moet toestaan ten gunste van de eigenaar van een ander stuk grond, die dat recht heeft. Het bestaan van een erfdienstbaarheid vereist dus minimaal twee percelen van verschillende eigenaars, waarbij op het ene erf een last rust en waarbij het andere erf een voordeel geniet.

De meest bekende en wellicht ook meest voorkomende erfdienstbaarheid is het ‘recht van overpad’. Zoals bijvoorbeeld de situatie dat de ene eigenaar het recht heeft om over het erf te lopen van de andere eigenaar om bij zijn achterdeur te komen.