Erfpacht

Recht om een onroerende zaak, een stuk grond van iemand (bijvoorbeeld de gemeente) anders te gebruiken tegen betaling van een canon (een vast bedrag per maand per jaar).