Koopakte

In dit document wordt een mondelinge koopovereenkomst van een onroerende zaak schriftelijk vastgelegd.