Kosten Koper

Onder de kosten koper verstaan we de kosten voor:

- Overschrijving van het kadastraal recht naar de nieuwe eigenaar in het Hypotheekregister.

- 6% overdrachtsbelasting (tarief 1999).

- Notariskosten voor het passeren van de ‘akte van levering’ c.q. leveringsakte.