No cure no pay

No cure no pay is Engels voor: ‘geen oplossing geen betaling.’ Hiermee wordt bedoeld dat een dienstverlener slechts wordt betaald als hij de dienst tot een goed einde heeft gebracht.