NVM-Huisgarantie

Op basis van een bouwtechnische keuring kan een koper een verzekering afsluiten die hem verzekert tegen eventuele geborgen gebreken. Ook een koper kan een bouwkundige keuring die onder de NVM- Huisgarantie valt laten uitvoeren en dit vervolgens aanbieden bij de verkoop. Een potentiële koper kan daarop een verzekering afsluiten.