Overdrachtsbelasting

Belasting die wordt geheven bij de koper van een onroerende zaak/ recht over koopsom exclusief het bedrag dat in de koopsom is opgenomen voor de onroerende zaken (zie koopakte waarin uitsplitsing is opgenomen voor de onroerende zaak en de roerende zaken). Momenteel is het percentage 6%.