Roerende goederen

Dit zijn goederen die de koper kan overnemen van de verkoper en niet al met de onroerende goederen zijn verbonden.